Unntak for bruk av bly som legeringselement i kobber