Unntak fra de generelle sikkerhetsstandarder for sivil luftfart