Unntaksbestemmelser for bruk av bly i visse typer medisinsk utstyr