Unntaksbestemmelser for samarbeid på forsikringsområdet