Unntaksbestemmelser om helse ved produksjon og slag av ferskt kjøtt