Utfasing av tradisjonelle lyspærer: krav vedrørende ultrafiolett stråling

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 859/2009 av 18. september 2009 om endring av forordning (EF) nr. 244/2009 angående krav til miljøvennlig design for ultrafiolett stråling fra ikke-retningsbestemte lyskilder til boliger

Commission Regulation (EC) No 859/2009 of 18 September 2009 amending Regulation (EC) No 244/2009 as regards the ecodesign requirements on ultraviolet radiation of non-directional household lamps

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 25.2.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.03.2014)

Sammendrag av innhold
Forordning nr 244/2009 stiller krav til lyskilders bruksegenskaper. Etter at forordningen ble vedtatt, har det fremkommet opplysninger om at den grense for UVC-stråling som er fastsatt i tabell 5 i forordningen, ikke lar seg oppfylle for halogenglødelamper uten ekstra ytterkolbe (halogenglødelamper med sokkel G9 og R7 til vanlig nettspenning og lavvolthalogenlamper). Dette gjør at disse lampene utilsiktet også ville bli forbudt den 1. september 2009.

Utfasing av lamper med G9- og R7-sokkel overveies kun på lang sikt siden de benyttes mange steder og at det i øyeblikket ikke finnes egnede erstatningsprodukter som kan brukes i armaturer konstruert for slike lamper. I henhold til betraktning nr 21 i forordning (EF) nr. 244/2009, gjør foranstaltningens krav det mulig å beholde lamper med G9- og R7-sokler på markedet i en begrenset periode. Forordningen nevner ikke noe om denne periodes lengde, men det var ikke til hensikt å forby disse lampene fra 1. september 2009 på grunnlag av deres UVC-stråling, såfremt de ellers oppfyller forordningens andre krav.

Reviderte krav:

De to radene i tabellen med krav til "UVA + UVB-stråling" og "UVC-stråling" er fjernet i de reviderte kravene. Bilag II i forordning (EF) nr 244/2009 blir derfor hetende som angitt nedenfor:

Krav til miljøvennlig design av ikke-retningsbestemte lyskilder til boliger

Tabell 5

Krav til lyskilders bruksegenskaper, unntatt for kompaktlysstofflamper og LED-lamper

Bruksegenskaper Fase 1 Fase 5
Faktisk lyskildelevetid (Rated lamp lifetime) ≥ 1000 timer ≥ 2000 timer
Vedlikeholdsfaktor (lystilbakegang)(Lumen maintenance) ≥ 85 % ved 75 % av den faktiske gjennomsnittlige levetid ≥ 85 % ved 75 % av den faktiske gjennomsnittlige levetid
Antall tenn-slukk-sykluser (Number of switching cycles) ≥ fire ganger den faktiske lyskildelevetid uttrykt i timer ≥ fire ganger den faktiske lyskildelevetid uttrykt i timer
Tenntid (Starting time) < 0,2 s < 0,2 s
Oppvarmingstid til 60 % Φ (Lamp warm-up time to 60 % Φ) ≤ 1,0 s ≤ 1,0 s
Utfall (Premature failure rate) ≤ 5,0 % ved 100 timer ≤ 5,0 % ved 200 timer
Effektfaktor (Lamp power factor) ≥ 0,95 ≥ 0,95

 

Vurdering
Det antas at forordningen ikke har noen spesielle konsekvenser for norske forhold.

Status
Forordningen ble behandlet i den regulatoriske komite for øko-design og energimerking av energibrukendeprodukter (EELEP) den 8. juni 2009. Forordningen trådte i kraft i EF 19. september med en tilbakevirkende virkningsdato satt til 1. september 2009.

Forordningen ble vedtatt i EØS komiteen den 11.02.2011. Forordningen ble gjennomført i norsk rett den 23.02.2011 med anvendelse i Norge fra den 1.03.2011.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
18.09.2009
Anvendelsesdato i EU
01.09.2009
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 53, 10.09.2015, p. 109-111
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
11.02.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.02.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.02.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.02.2011
Anvendes fra i Norge
01.03.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0859
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro