Utnytting av luftrommet og prosedyrer til forebygging av kollisjoner i luften: endringsbestemmelser