Utøvelse av retten til kollektive aksjoner i forbindelse med fri etableringsrett og retten å yte tjenester