Utryddelse og nødvaksinering av svin mot klassisk svinepest i Slovakia