Utslipp fra tunge kjøretøy: utslippsverdier og rapportering for 2019