Utstyr til bruk i flysikringstjenestene og interoperabiliteten til det europeiske lufttrafikkstyringsnettverket: endringsbestemmelser