Utveksling og beskyttelse av personopplysninger i Israel

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2011/61/EU av 31. januar 2011 i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF om hvorvidt staten Israel yter tilstrekkelig beskyttelse av personopplysninger i forbindelse med automatisk behandling av personopplysninger

Commission Decision 2011/61/EU of 31 January 2011 pursuant to Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council on the adequate protection of personal data by the State of Israel with regard to automated processing of personal data

Siste nytt

EØS-komitevedtak 2.12.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.4.2012)

Sammendrag av innhold
Saken gjelder Kommisjonens beslutning om beskyttelsesnivået ved automatisert behandling av personopplysninger i staten Israel. Beslutningen medfører at Israel vurderes å ha et tilfredsstillende personvernnivå i forhold til de krav som følger av direktiv 95/46/EC. Overføring av personopplysninger fra stater som er forpliktet av direktivet, herunder Norge, kan derfor skje til behandlingsansvarlige etablert i Israel. Unntak kan likevel gjøres dersom det er grunn til å tro at personopplysningene ikke vil bli behandlet i henhold til direktivets krav etter overføringen. I samsvar med internasjonal rett, får beslutningen ikke virkning på Golan Høydene, Gaza stripen, Vestbredden og i Øst-Jerusalem.

Merknader
Rettsakten vurderes ikke å ha økonomiske og administrative konsekvenser, og krever ikke endringer i norsk regelverk.

Vurdering
Kommisjonens beslutning vurderes relevant i forhold til overføring av personopplysninger til tredjeland i henhold til personopplysningsloven § 29.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 31. januar 2011, og publisert i OJ 1. februar 2011.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
31.01.2011
Anvendelsesdato i EU
30.04.2011

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 12, 25.2.2016, p. 409-412
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
08.09.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
02.12.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
03.12.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011D0061
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro