Utvikling av Fellesskapets jernbaner: endringsbestemmelser