Utvikling av Fellesskapets jernbaner : endringsbestemmelser