Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: korrigering og endringsbestemmelser