Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: rettelse og endringsbestemmelser