Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner (1996)