Vekt- og dimensjonsdirektivet for motorvogner: endringsbestemmelser