Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: gjennomføringsbestemmelser om ekvivalens angående Sør-Afrika

Tittel

(Utkast) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning om likeverdigheten av de rettslige og tilsynsmessige rammer som finner anvendelse på verdipapirbørser i Sør-Afrika i overenstemmelse med europaparlamentets- og rådsdirektiv 2014/65/EU

(Draft) Commission Implementing Decision on the equivalence of the legal and supervisory framework applicable to recognised exchange companies in South Africa in accordance with Directive 2014/65/EU of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Utkast til kommisjonsforordning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 8.6.2018

Nærmere omtale

Red. anm.: Utkastet er p.t. ikke tilgjengelig på Kommisjonens nettsider.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.04.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet