Verdipapirmarkedsdirektivet - MiFID II: rettelse til utfyllende bestemmelser