Verdipapirsentraler: midlertidige endringsbestemmelser om Storbritannia med hensyn til brexit