Verdipapirsentraler: midlertidige endringsbestemmelser om Storbritannia med hensyn til brexit

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2020/1766 av 25. november 2020 om fastsettelse av at rammereglene som gjelder for verdipapirsentraler i Det forente kongerike Storbritannia og Nord-Irland, i et begrenset tidsrom er likeverdige i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 909/2014

Commission Implementing Decision (EU) 2020/1766 of 25 November 2020 determining, for a limited period of time, that the regulatory framework applicable to central securities depositories of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is equivalent in accordance with Regulation (EU) No 909/2014 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 4.1.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.1.2021)

Sammendrag av innhold
Beslutningen er fattet av Kommisjonen i forbindelse med Brexit, og trer i kraft 1. januar 2021. Beslutningen fastsetter at rammereglene som gjelder for verdipapirsentraler (CSD'er) i Storbritannia er likeverdige de reglene som fremgår av forordning (EU) 909/2014 (CSDR, Central Securities Depositories Regulation), for en begrenset periode. Beslutningen opphører 30. juni 2021.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når beslutningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om verdipapirsentraler og verdipapiroppgjør.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Reglene forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
Finanstilsynet har vurdert beslutningen som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Beslutningen er vedtatt i EU, og trer i kraft 1. januar 2021. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 30.12.2020 og er gjennomført i norsk rett i Forskrift om verdipapirsentraler og verdipapiroppgjør. Forskriftsbestemmelsen trådte i kraft 1. januar 2021.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
25.11.2020
Anvendelsesdato i EU
01.01.2021
Opphører å gjelde
30.06.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
27.11.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
30.12.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.12.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.12.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
22.12.2020
Anvendes fra i Norge
01.01.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020D1766
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro