Vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser