Vern av arbeidstakerne mot fare ved å være utsatt for biologiske agenser på arbeidsplassen: endringer i forbindelse med covid-19-pandemien

Tittel

Kommisjonsdirektiv (EU) 2020/739 av 3. juni 2020 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/54/EF med hensyn til inkludering av SARS-CoV-2 i listen over biologiske agenser stoffer som er kjent for å infisere mennesker og endring av kommisjonsdirektiv (EU) 2019/1833

Commission Directive (EU) 2020/739 of 3 June 2020 amending Annex III to Directive 2000/54/EC of the European Parliament and of the Council as regards the inclusion of SARS-CoV-2 in the list of biological agents known to infect humans and amending Commission Directive (EU) 2019/1833

Siste nytt

Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 4.6.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 3.6.2020)

Coronavirus: biological agents directive updated to better protect the health and safety of workers

The Commission has published today an update to the biological agents directive to further improve the safety of workers in the EU.

The Commission adopted an update of the Biological Agents Directive to include SARS-CoV-2 among the list of biological agents it covers. This update takes into account new risks in the workplace and offers additional protection to all workers, particularly those working in direct contact with the virus in hospitals, industrial processes and laboratories.

The Commission has worked quickly to update the directive, and the European Agency for Safety and Health at Work (OSHA) has already published EU guidance for a safe return to the workplace to help employers prepare workplaces for the return of workers after the COVID-19 crisis.

For the update of the directive, the Commission has relied on the scientific advice of experts from all EU Member States as well as a comprehensive consultation process with the European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), the World Health Organisation (WHO), stakeholders and interest groups.

Related documents

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.05.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
03.06.2020
Gjennomføringsfrist i EU
24.11.2020
Anvendelsesdato i EU
24.11.2020
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og sosialdepartementet