Vern av arbeidstakernes sikkerhet og helse i boringsrelatert utvinningsindustri