Vernetidsdirektivet for opphavsrett og nærstående rettigheter: endringsbestemmelser