Verpehønsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om registrering av foretak