Veterinær grensekontroll: endringer til listen over kontrollstasjoner