Veterinær grensekontroll: gjennomføringsbestemmelser