Veterinær grensekontroll: godkjente kontrollstasjoner i EU (endringer)