Veterinær grensekontroll: kontrollstasjoner og -bestemmelser - endringsbestemmelser