Veterinære grensekontrollstasjoner: endringer til listen