Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket (endringer)