Veterinærkontroller ved grensekontrollstasjoner ved import av produkter fra tredjestater