Veterinærmedisiner for behandling av dyr av hestefamilien: endringsbestemmelser (2013)