Veterinærstatus for brucellose og tuberkulose i Estland, Latvia og regionen Balearene i Spania