Viderformidling av personoplysninger til registerførere i tredjeland

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2010/87/EU av 5. februar 2010 om standard kontraktbestemmelser for viderformidling av personoplysninger til registerførere etableret i tredjeland i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF

Commission Decision 2010/87/EUof 5 February 2010 on standard contractual clauses for the transfer of personal data to processors established in third countries under Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Forslag til dom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 19.12.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.11.2011)

Sammendrag av innhold
Saken gjelder Kommisjonens beslutning om standardavtaler for overføring av personopplysninger til databehandlere i tredjeland. Avtalen erstatter tilsvarende avtale i Kommisjonens beslutning 2002/16/EC, og kommer i tillegg til avtalen i Kommisjonens beslutning 2001/497/EC. Ved bruk av vilkårene i standardavtalen sikrer en behandlingsansvarlig etablert i EU-/EØS-området at personopplysninger som overføres til databehandlere i tredjeland uten tilfredsstillende beskyttelsesnivå, likevel behandles i samsvar med de regler som gjelder i henhold til direktiv 95/46/EF. Standardavtalen regulerer plikter for både den avgivende og mottakende part, bruk av underleverandører i tredjelandet, samt ansvar ved eventuelle brudd på avtalen.

Merknader
Rettsakten vurderes ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser og krever ikke endringer i norsk regelverk.

Vurdering
Kommisjonens beslutning og standardavtalen vurderes relevante i forhold til overføring av personopplysninger til tredjeland i henhold til personopplysningsloven § 30 annet ledd.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 5. februar 2010 og publisert i OJ 12. februar 2010. Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning 1.07.2011. Standardavtalen om verføring av personopplysninger til utlandet er offentliggjort på datatilsynets informasjonssider om overføring av opplysninger til utlandet.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
05.02.2010
Anvendelsesdato i EU
15.05.2010
Hjemmel eller endrer
Siste saker i EU-domstolen

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 17.12.2015, p. 856-869
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.07.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.07.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.07.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet
Informasjon fra departementet
Høring
Høring publisert
18.12.2013
Høringsfrist
01.04.2014
Anvendes fra i Norge
02.07.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010D0087
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro