Vilkår for bruk av det virksomme stoffene aluminiumammoniumsulfat, fettdestillasjonsrester, repellenter med lukten av dyr eller planter, fiskeolje og urea i plantevernmidler