Vilkår for godkjenning av abamectin som aktivt stoff i plantevernmidler