Vilkår for godkjenning av det aktive stoffet fenpyrazamin i plantevernmidler