Vilkår for godkjenning av det aktive stoffet prosulfuron i plantevernmidler