Vilkår for godkjenning av visse tilsetningsstoffer som tilhører gruppen koksidiostatika i fôrvarer: endringsbestemmelser