Visumfritak for Kuwait og Qatar for passering av Schengens yttergrenser