WEEE-direktivet: kassering av elektriske og elektroniske produkter: endringsbestemmelser