WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall: endringsbestemmelser (forslag 2023)