WEEE-direktivet om elektrisk og elektronisk avfall: rapportering på oppfyllelse av krav