Nye politikkdokumenter

Forsiden - Oversikt - Nye politikkdokumenter
Faktaark Utgitt Dokument
Opphavsrett i kunnskapsøkonomien
19.10.2009
Konsultasjon om fremtiden til europeisk digital film
16.10.2009
Rapport om framdriften av EUs maritime politikk
15.10.2009
Statistikk om stålindustrien for 2003-2009
15.10.2009
Havovervåking og deling av maritim miljøinformasjon i EU
15.10.2009
Den internasjonale dimensjon av EUs maritime politikk
15.10.2009
En strategi for H1N1-pandemien i 2009
12.10.2009
Om arbeidet i 2008 med gjennomføring av forordningenen om sikkerhet i sivil luftfart
08.10.2009
Finansiering for lavkarbonteknologier (del av EUs SET-plan)
07.10.2009
Handlingsplan for bytrafikk
30.09.2009
EU-strategi for utvikling av sentrale underliggende teknologier
30.09.2009
Mulige endringer til gjeldene regulering av finansmarkedet
23.09.2009
Finansiell tjenesteyting til forbrukerne
22.09.2009
Det europeiske forskningsrådets aktiviteter i 2008
22.09.2009
Erfaringene med stempling av pass til personer fra tredjeland (Schengen-grenseregler)
21.09.2009
Kvalitetssikring innenfor videregående utdanning
21.09.2009
Statistisk årbok for Europa 2009
18.09.2009
Utviklingen av Schengen-samarbeidets visuminformasjonssystem i 2008
15.09.2009
Rapport om svineinfluensa-pandemien H1N1
15.09.2009
Rapport om anvendelsen av plandirektivet om miljøkonsekvensutredninger
14.09.2009
Håndhevelse av EU-regelverket om immaterialrett
11.09.2009
Fremdriftsrapport om EUs innovasjonsinitiativ om "lead markets"
11.09.2009
EU-innspill om internasjonal klimafinansiering foran København-konferansen
10.09.2009
Gjennomføringen av betalingsområdet for euroen i 2009-2012
10.09.2009
Utfordringer for EU-støtte til innovasjon i tjenestesektoren
10.09.2009
Finansiering av innovasjon og SMB
09.09.2009
EUs innovasjonspolitikk 2005-2009
09.09.2009
Effektivisering av offentlig støtte til innovasjon: resultater fra en åpen høringsrunde
09.09.2009
Om implementeringen av direktivene om sikkerhet og interoperabilitet i jernbanenettet
08.09.2009
Anvendelsen av EU-direktivene om helse, miljø og sikkeret innen bore- og gruveindustrien
03.09.2009
En gjennomgang av EUs innovasjonspolitikk
02.09.2009
Priotiterte grupper for vaksinering mot A(H1N1)-influensa
25.08.2009
Sluttevaluering av eEurope 2005-handlingsplanen og EU-programmet Modinis (2003-2005)
21.08.2009
eCall: innebygd ulykkesvarsling i biler
21.08.2009
Brutto nasjonalprodukt (BNP) og måling av fremskritt
20.08.2009
Produksjonsmetoden for EU-statistikker
10.08.2009
Statsstøtte til garantiordninger og rekapitalisering under finanskrisen
07.08.2009
Resultater av EUs i2010-strategi for 2005-2009
04.08.2009
Rapport om gjennomføring av arbeidstidsreglerne innen veitransport
03.08.2009
Rapport om gjennomføring av avløpsdirektivet
03.08.2009
Rapport fra Kommissionen om gjennomføringen av sosiallovgivningen for veitransport i 2005-2006
03.08.2009
Erfaringene med direktivet om tilbakelevering av kulturgjenstander
30.07.2009
Erfaringene med direktivet om likebehandling
29.07.2009
Erfaringene med EU-forordningene om næringsmiddelhygiene
28.07.2009
Erfaringer med forordningen om lokal grensetrafikk ved Schengens yttergrenser
24.07.2009
Erfaringene med direktivet om private og offentlige prosjekters innvirkning på miljøet
23.07.2009
EUs konkurransepolitikk 2008
23.07.2009
Evaluering av Det europeiske forskningsråds strukturer og organisering
23.07.2009
Et europeisk initiativ om Alzheimers sykdom og annen demens
22.07.2009
Fremtidig rammeverk for EUs konkurranselovgivning for bilsektoren
22.07.2009

Sider