Nye politikkdokumenter

Forsiden - Oversikt - Nye politikkdokumenter
Faktaark Utgitt Dokument
Dialog mellom arbeidslivets parter i Europa
03.03.2011
Strategi for EUs informasjonssystem for det indre marked
21.02.2011
e-forvaltning: sammenligningsrapport for 2010
21.02.2011
Høring om elektronisk identifikasjon, autentifikasjon og signaturer
18.02.2011
Allmenn adgang til førskoleundervisning
17.02.2011
Grønnbok om EUs kommende forsknings- og innovasjonsprogram
09.02.2011
Erfaringer med forordningen om lokal grensetrafikk ved Schengens yttergrenser
09.02.2011
EU-konsultasjon om kollektive tvisteløsningsordninger
04.02.2011
Markedsutfordringer for råvarer og råmaterialer
02.02.2011
Fornybar energi: framdriftsrapport om utviklingen mot 2020-målene
31.01.2011
Handlingsplan for å redusere frafall av unge i skolen
31.01.2011
Videreutvikling av EUs indre marked for tjenester
27.01.2011
Grønnbok om EUs politikk for offentlige innkjøp
27.01.2011
EU-strategi for ressurseffektivitet
26.01.2011
EUs trans-europeiske transportpolitikk: planlegging og gjennomføring
19.01.2011
EU-strategi for reduksjon og gjenbruk av avfall
19.01.2011
Styrking av idrettens europeiske dimensjon
18.01.2011
EUs årlige vekstundersøkelse - 2011
12.01.2011
Økt tilgjengelighet av Europas kulturarv på nettet
10.01.2011
Indirekte omdisponering av arealer knyttet til biobrensel
22.12.2010
Forbedrede rammer for markedsovervåking av CO2-kvotehandelsordningen
21.12.2010
Erfaringene med hygienekontrollen ved import av mat, fôr, dyr og planter
21.12.2010
Maritim romlig planlegging
17.12.2010
Samvirke mellom europeiske offentlige tjenester
16.12.2010
Europeisk handlingsplan for e-forvaltning 2011-2015
15.12.2010
EUs forbindelser til EFTA-landene
14.12.2010
Det europeiske arbeidsformidlingsnettverket EURES: vurdering av virksomheten 2006-2008
13.12.2010
Styrking av sanksjonsmulighetene på området finansielle tjenester
08.12.2010
Regionale initativer for gass- og elektrisitetsforsyning
07.12.2010
Vurdering av EUs kvikksølvstrategi
07.12.2010
Honningbier og dyrehelse
06.12.2010
Lønnsgapet mellom kvinner og menn
06.12.2010
Bruk av maskinseparert kjøtt
02.12.2010
Fordeler ved overgang til elektronisk faktura
02.12.2010
Utvikling av felleseuropeiske forskningsprogrammer - status pr november 2010
26.11.2010
Sysselsetting i Europa 2010
25.11.2010
EU-initiativ for sysselsetting og nye yrkesferdigheter
23.11.2010
Handlingsplan for økt sikkerhet i Europa
22.11.2010
Helse og sikkerhet i EU og lærdommer fra fugleinfluensa-pandemien H1N1
18.11.2010
EU-prioriteringer for kulturarbeidet 2011-2014
18.11.2010
Innføring av det europeiske krisenummer for forsvunne barn
17.11.2010
Pritoriteringer for europeisk infrastruktur for energi for 2020
17.11.2010
EU-strategi for funksjonshemmede 2010-2020
15.11.2010
Midtveisevaluering av EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologi
12.11.2010
Energipolitikk for forbrukere
11.11.2010
EUs energistrategi - Energi 2020
10.11.2010
Rapportering av data om registrerte nye personbiler
10.11.2010
Gjennomføring av tiltak for reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler
10.11.2010
Framdriftsrapport for Schengen-informasjonsystemet SIS II i første halvår 2010
05.11.2010
Årsrapport om EU-forskning 2009
05.11.2010

Sider