Nye politikkdokumenter

Forsiden - Oversikt - Nye politikkdokumenter
Faktaark Utgitt Dokument
Modernisering av høyere utdanning i Europa
20.09.2011
Frivillig arbeid på tvers av landegrensene
20.09.2011
Forvaltning av Schengen-samarbeidet
16.09.2011
EUs felles teknologiinitiativ: rapport om framskritt i 2009
14.09.2011
Rapport om alternative metoder til dyreforsøk i kosmetikksektoren i 2009
13.09.2011
Beskyttelse av barn i den digitale verden
13.09.2011
Sluttevaluering av IKT-programmet eContentPlus (2005-2008)
09.09.2011
Energiforsyningssikkerhet og internasjonalt samarbeid
07.09.2011
Statsstøtte til forskning av innovasjon: midtveisevaluering av retningslinjene
10.08.2011
Åpen konsultasjon om revisjon av tobakksdirektivet
27.07.2011
EU-strategi for digitale fartskrivere
19.07.2011
Reduksjon av svovelutslipp fra skip
15.07.2011
Grønnbok om et digitalt indre marked for tv og film: åpen konsultasjon
13.07.2011
Det europeiske forskningsrådet: rapport fra arbeidsgruppe
12.07.2011
Årsrapport om EU-forskning i 2010
12.07.2011
Luftkvalitet og renere luft for Europa: åpen høring
30.06.2011
Grønnbok om modernisering av direktivet om godkjenning av yrkeskvalifikasjoner
22.06.2011
EUs konkurransepolitikk 2010
10.06.2011
Forskning og innovasjon i Europa - statusrapport 2011
09.06.2011
EU-arbeidsplan for sport 2011-2014
01.06.2011
EU-strategi for europeiske standarder
01.06.2011
Arbeidstidsdirektivets bestemmelser om arbeidstakere på havgående fiskefartøy
31.05.2011
EUs digitale agenda: sammenlignsrapport 2011
31.05.2011
Den globale plattformen for harmonisering av regelverk for kjøretøy: arbeidet i 2010
27.05.2011
EU-strategi for immaterielle rettigheter til stimulering av kreativitet og innovation
24.05.2011
Måletall for utdanning for sysselsetting og mobilitet
24.05.2011
EU-strategi for nettskyen (cloud computing)
16.05.2011
Meddelelse om migrasjon
04.05.2011
Samarbeid mellom nasjonale konkurransetilsyn ved vurdering av foretakssammenslutninger
28.04.2011
Midveisevaluering av EUs strategiplan for helse og sikkerhet på arbeidsplassen 2007-2012
27.04.2011
Åpent internett og nettnøytralitet
19.04.2011
Erfaringer med datalagringsdirektivet
18.04.2011
Kvalitetsstyring av europeisk statistikk
15.04.2011
Konsultasjon om fremtiden til Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi (EIT)
14.04.2011
Single Market Act: - 12 innsatsområder for det indre marked
13.04.2011
Konsultasjon om handlingsplan for e-helse
12.04.2011
Smarte elektrisitetsnett
12.04.2011
Anvendelse av EU-regler om flypassasjerers rettigheter ved avlysninger og forsinkelser
11.04.2011
Siste utvikling og framtidige prioriteringer i EUs konkurransepolitikk
08.04.2011
EU-strategi om frekvensforvaltning
06.04.2011
Grønnbok om bedriftledelse og -styring
05.04.2011
EU-strategi for romvirksomhet
04.04.2011
Globale tiltak for internettsikkerhet
31.03.2011
Transport 2050: Hvitbok om miljøvennlig transportpolitikk
28.03.2011
EU-indiktatorer for ungdomssektoren
25.03.2011
Grønnbok om spill på internett
24.03.2011
Revisjon av statsstøttereglene for tjenester av allmenn økonomisk betydning
23.03.2011
Det europeiske energifellesskapet: erfaringer og utfordringer
10.03.2011
Veikart for lavkarbon-økonomi i 2050
08.03.2011
EU-handlingsplan for energisparing 2011
08.03.2011

Sider