Nye politikkdokumenter

Forsiden - Oversikt - Nye politikkdokumenter
Faktaark Utgitt Dokument
Veikontroll av nyttekjøretøyer
23.05.2007
Opphogging av skip
22.05.2007
EU og "Miljø for Europa"-prosessen
21.05.2007
Rapport om handlingsplanen for miljøteknologi (2005-2006) og et verifikasjonssystem for miljøteknologi
02.05.2007
Midtveisgjennomgang av EUs 6. miljøhandlingsprogram
30.04.2007
Videreutviklingen av det europeiske forskningsområdet (ERA)
04.04.2007
Grønne skatter: grønnbok om markedsbaserte miljøpolitiske instrumenter
28.03.2007
Grønnbok om EUs regelverk om forbrukervern
08.02.2007
Reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler og lette kjøretøy
07.02.2007
Koordinert innsats for et røykefritt Europa
30.01.2007
Energipolitikk for Europa
10.01.2007
Bærekraftig kraftproduksjon fra fossile energikilder
10.01.2007
Det indre gass- og elmarkedet
10.01.2007
Finansielle tjenester for forbrukerne i EU
30.12.2006
Statistikkarbeidet i EU: forenklinger og prioriteringer
14.11.2006
EUs alkoholstrategi
24.10.2006
Stans i tapet av biologisk mangfold
22.05.2006
Sosiale tjenester av allmenn interesse
26.04.2006
Handlingsplan for innføring av e-forvaltning i EU
25.04.2006
EU-handlingsplan for dyrebeskyttelse og -velferd (2006-2010)
23.01.2006
Tematisk strategi for bymiljø
11.01.2006
Tematisk strategi om forebygging og gjenvinning av avfall
21.12.2005
Tematisk strategi om bærekraftig bruk av naturressurser
21.12.2005
Tredje sjøsikkerhetspakke: Kommisjonens meddelelse
23.11.2005
EU-regelverket for offentlige kontrakter og konsesjoner ved offentlig-private partnerskap
15.11.2005
Tematisk strategi om luftforurensning
21.09.2005
Skrapesyke: EUs TSE-veikart
15.07.2005
EUs kvikksølvstrategi
28.01.2005
Handlingsplan for miljøteknologi
28.01.2004
Bonn Guidelines om tilgang til genressurser
23.12.2003
Forsyningssikkerhetspakken (energi): bakgrunnsmeddelelse
10.12.2003
Strategi for integrert produktpolitikk
18.06.2003
Tiltak iverksatt i EU-landene mot spam, spionvare og ondsinnet programvare
EU-høring om tekniske spesifikasjoner for DNSSEC-basert teknologi til bruk ved offentlige anbud
Energipriser og -kostnader i Europa
EU-høring om 'Science 2.0' - forskning i endring
EU-høring om retningslinjer for statsstøtte knyttet til kvotehandelsordningen for drivhusgasser
EU-høring om parfymeallergi
EU-høring om intelligente transportsystemer
EU-konsultasjon om kloning og matproduksjon
Innovasjon innen blå økonomi: utnyttelse av havområdene for sysselsetting og vekst
Konsultasjon om verdipapirmarkedsdirektivet
Statlig intervensjon i elektrisitetsmarkedet
EUs pakt om grunnleggende rettigheter: rapport 2012
EUs forbrukerundersøkelse 2014
EU-høring om Single European Sky
Det internasjonale energibyråets vurdering av EUs energipolitikk 2008
EU-konsultasjon om overføring av registrerte kontorer til utlandet
EU-høring om håndheving av forbrukerlovgivning over landegrensene (forbrukersamarbeidsforordningen)
Styrket informasjonsutveksling ved passering av Schengens yttergrenser

Sider